top of page
Search

רחוב אחד בבלי

אני גרה ברחוב עם שם מיוחד מאוד: הכנסת הגדולה.

בקצה אחד - גינה קהילתית: ספסלי ישיבה נמוכים עם שולחנות, קומפוסטר, ערוגות של שתילי ירקות

בקצה השני – גן ילדים.

ובאמצע:

שני כבישים חד סטריים

מעבר חצייה

בניינים עם מרפסות, ובלי

עם דגלים, ושלטים מגלגול קודם

תחנת אוטובוס

בית כנסת

סופר קטן ושכונתי

מקלט עירוני

מצפון: פארק הירקון, יפה ורחב ידיים

מדרום: עוד רחוב

ממערב: רחוב בבלי המפורסם (על שם תלמוד בבלי)

ממזרח: נתיבי איילון

בשכונה הזאת יש אישה, שגדלה בקיבוץ, שהולכת יחפה לאורכה ולרוחבה.

ויש אישה אחרת, מבוגרת יותר, עם הליכון, ומטפלת זרה, שמאכילה בכל בוקר את חתולי הרחוב

יש קהילה בבית הכנסת: מלוכדת, מיוחדת

יש סופר שכונתי עם אותם העובדים, כל יום, כל היום

יש ילדים קטנים בכל הגילאים

וקשישים

וגם זוגות צעירים.


זה סיפור של רחוב אחד

שיש בו הכל

20 views0 comments

Σχόλια


bottom of page