top of page
Search

זו הייתה השנה שבה

שנת 2023 חלפה לה, תודה לאל.
אך בכאב לאומי גדול.

בסיטקום 'איך פגשתי את אמא' יש סצנה אהובה עליי במיוחד בפרק שנקרא "the leap".
בסוף הפרק השחקנים, ליטרלי, taking the leap.

2023
זו הייתה שנה נוספת שבה אני took the leap.
טיילתי לראשונה בשתי יבשות שונות
הגשמתי חלום ופתחתי בלוג אישי
התחתנתי
התפטרתי
נשבר ליבי שבר גדול כחלק מהשבר הלאומי
וממנו אני צומחת מאז

בצעדים קטנטנים, ואמונה גדולה.
8 views0 comments

Comments


bottom of page