top of page
Search

זה סיפור על עם אחד

זה סיפור על עם אחד
שאהב
ושנא
ואהב
ושנא
לפעמים אחד את השני
לפעמים את ההנהגה

עד שפגש רוע
טהור, קיומי, חסר אבחנה

כך
כיכר הדמוקרטיה
בעצב גדול אף יותר התחלפה
לרחבת משפחות החטופים

כך
הסטיקרים ברחובות כבר לא מפלגים
רק זועקים

הצילו!
אני בחיים.

מדינה בניתוח לב פתוח
ואינסוף רסיסים קטנים.

15 views0 comments

Comentarios


bottom of page